Нашите суровини са внимателно селектирани със сетивата на крафт шоколатиери. Винаги се стремим да използваме пресни суровини от местни производители. Произвеждаме нашите родукти на малки серии или при поръчка, за да са винаги пресни, в модерен цех с най-високи производствени и хигиенни стандарти.